Editorial Policies

Aims and Scope

Bu dergide Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme temel alanında araştırma makaleleri ile bilimsel nitelik taşıyan çeviriler, bilimsel gözlem ve derleme yazıları yayınlanır.

 

Section Policies

Articles

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

YAZIM KURALLARI

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed
 

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN

Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanan, hakemli bir dergidir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nde araştırma makaleleri, çeviriler, bilimsel gözlem ve derleme yazıları yayınlanır. Hedef kitlesi Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinde araştırmalar yapmakta olan bilim insanları, öğretmen ve öğrencilerdir. Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.