Kolon Kanseri Hücresi Kültürü Ortam Değişikliği ve Proliferasyonuna Etkisi

Melike Özgül Önal, Hilal Kabadayı, Seda Vatansever

Özet


Amaç: Çalışmada, laboratuvarda rutin olarak kullanılan ve yeni temin edilen hücre kültür vasatlarının ve serumlarının karşılaştırılması için hazırlanan kültür ortamlarının, HT-29 insan kolon kanser hücreleri üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Dört farklı kültür vasatı ile oluşturulan ortamda HT-29 insan kolon kanser hücreleri kültüre edildi ve proliferasyon belirteci Ki-67 ve apoptoz belirteci Kaspaz-3 dağılımları immunohistokimyasal olarak incelenir iken, in vitro yara modelinde farklı ortamın etkileri morfolojik olarak değerlendirildi.

Bulgular: HT-29 hücrelerinde Grup 1, Grup 2 ve Grup 3 HT-29 hücrelerinde   Ki-67 immunoreaktivitesinin kuvvetli (+++) pozitif, Grup 4 HT-29 hücrelerinde ise orta şiddette (++) pozitif olduğu izlendi. Tüm grup HT-29 hücrelerinde aktif Kaspaz-3 immunoreaktivitesinin zayıf (+) şiddette olduğu tespit edildi. In vitro yara modelinde farklı kültür ortamlarının yara iyileşmesi üzerine etkisinin benzer olduğu görüldü.

Sonuç: Çalışmada kullanılan farklı vasatların HT-29 insan kolon kanser hücrelerinin proliferasyonunda ve hücre ölümünde etkilemediği, yara modelininde gruplarda benzer sonuçlar bulunması üzerine, özellikle farklı kültür ortamından ziyade, aynı marka ve serideki ürünlerin aynı anda kullanılmasının önemli olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar kelimeler: Kolon kanseri, HT-29, Hücre Kültür Vasatı, İmmunohistokimya, Yara Modeli, Hücre Kültürü. 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Sheikha Y. B, Sarkerb M. R, ve ark. Antiproliferative and apoptosis inducing effects of citral via p53 and ROS induced mitochondrial-mediated apoptosis in human colorectal HCT116 and HT29 cell lines, Biomedicine & Pharmacotherapy, (2017) 834–846.

Xu H, Zhang Y, Peña M.M, Pirisi L, Creek E. K. Six1 promotes colorectal cancer growth and metastasis by stimulating angiogenesis and recruiting tumor-associated macrophages, Carcinogenesis, 2017, Volume 38, Issue 3, Pages 281–292.

Kabadayı H, Kıvanç M, Vatansever H. S, SALL4-STAT3 Relations In Primary And Metastatic Colon, Breast And Endometrial Cancer Cell Lines, MCBU-SBED, 2016, 3 (4):460-465.

Olejniczak A, Szaryńska M, Kmieć Z, In vitro characterization of spheres derived from colorectal cancer cell lines, Int. Journal of Oncology, 2017, 599-612.

Szarynska M, Olejniczak A, Wierzbicki ve Kobiela J ve ark. FasR and FasL in colorectal cancer, Int. Journal of Oncology, 2017, 975-986.

Vasudev S. N, Banks E. R, Biomarkers of Kidney Disease, Chapter 8-Biomarkers of Renal Cancer, Academic Press, 2011, Pages 313–350.

Porter AG, Jänicke RU. Emerging roles of caspase-3 in apoptosis. Cell Death Differ. 1999, 6(2):99-104.

Menéndez M.Y, Otero-Hernández J ve Vega A.J, et all. The role of bone marrow mononuclear cell-conditioned medium in the proliferation and migration of human dermal fibroblasts, Molecular Biology Letters 2017, 22:29.

Quan Y, Jin R, Huang A, Zhao H, Feng B, Zang L, Zheng M. Downregulation of GRHL2 inhibits the proliferation of colorectal cancer cells by targeting ZEB1. Cancer Biol Ther. 2014 Jul;15(7):878-87

Kim YJ, Lee SH, Lee J, Kuh HJ. Non-nuclear localization of Ki-67 in human colorectal cancer cells grown as multicellular layers. Arch Pharm Res. 2013 May;36(5):634-40

Sheikh BY, Sarker MMR, Kamarudin MNA, Mohan G. Antiproliferative and apoptosis inducing effects of citral via p53 and ROS-induced mitochondrial-mediated apoptosis in human colorectal HCT116 and HT-29 cell lines. Biomed Pharmacother. 2017 Dec;96:834-846.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.