Akut Dirsek Ağrısının Nadir Bir Nedeni Kalsifik Tendinit: Olgu Sunumu

CANAN TIKIZ, OZLEM EROL DURGUN, ŞEBNEM ÖRGÜÇ

Özet


  Akut kalsifik tendinit, sıklıkla orta yaşlarda görülen ve tendonda hidroksi apatit kristallerinin çökmesi ile karakterize olan bir hastalıktır. Yaygın olarak omuz bölgesinde görülüp, dirsek yerleşimi oldukça nadirdir. Ani başlayan şiddetli ağrı esas semptom olup; akut enfeksiyon, avülsiyon fraktürü ya da diğer inflamatuar patolojilerle karışabilmektedir.          

  Kalsifik tendinit, klinik ve radyolojik olarak kendini sınırlayan bir sürece sahip olup, haftalar içinde tedavi olmadan da rezolüsyon görülebilmektedir. Tedavide  immobilizasyon, steroid olmayan antiinflamatuar (SOAİ) ilaç, kolşisin ve steroid enjeksiyonu yer almaktadır. Bizde bu yazımızda şiddetli dirsek ağrısı ile kliniğimize başvuran akut kalsifik tendinit tanılı genç yaşta bir olgu sunduk.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Holt PD, Keats TE. Calcifictendinitis: a review of theusualandunusual. SkeletalRadiol 1993;22(1):1–9

Siegal, Daniel S., et al. "Calcifictendinitis: a pictorialreview." CanadianAssociation of RadiologistsJournal 60.5 (2009): 263-272

Jawad, F.,and A. S. Jawad. "Calcificperiarthritis of theelbowpresenting as acutetenniselbow." Thejournal of theRoyalCollege of Physicians of Edinburgh 44.1 (2014): 27-28

Yuill, Erik A.,and Grant Lum. "Lateralepicondylosisandcalcifictendonitis in a golfer: a casereportandliteraturereview." TheJournal of theCanadianChiropracticAssociation 55.4 (2011): 325

Wiper, Jonathan D.,andAnselmoGarrido. "Acutecalcifictendinitis." New EnglandJournal of Medicine 359.23 (2008): 2477-2477

Merle, Michel, andAymeric YT Lim. ElectiveHandSurgery: RheumatologicalandDegenerativeConditions, NerveCompressionSyndromes. World Scientific, 2011

Fedorczyk, Jane M. "Tendinopathies of theelbow, wrist, andhand: histopathologyandclinicalconsiderations." Journal of HandTherapy 25.2 (2012): 191-201

Yosipovitch, G.,and Z. Yosipovitch. "Acutecalcificperiarthritis of thehandandelbows in women. A studyandreview of theliterature." TheJournal of rheumatology 20.9 (1993): 1533-1538

Doumas, Christopher, et al. "Acutecalcificperiarthritis of thehandandwrist: a seriesandreview of theliterature." Emergencyradiology 14.4 (2007): 199-203

Dilley DE, Tonkin MA. Acutecalcifictendonitis in thehandandwrist. J HandSurg. 1991;16B:215–6


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.