Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

CBU-SBED, tıp, hemşirelik ve sosyal hizmetler gibi sağlık bilimleri alanının farklı alanlarında yayınlar kabul etmektedir. Dergi hem temel hem de klinik araştırmaları kabul ederek bu alanlardaki konulara evrensel bir bakış salamaktadır.

CBU-SBED, sağlık bilimleri alanının elemanları olan hekim ve hemşireleri ilgilendiren temel konularda yayınları hedeflemektedir.

 

Bölüm Politikaları

KAPAK

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmemiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

EDİTÖRDEN

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

ORIJINAL MAKALE

Editörler
  • Ayşe Aktaş
Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

DERLEME

Editörler
  • Ayşe Aktaş
Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

OLGU SUNUMU

Editörler
  • Ayşe Aktaş
Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Değerlendirme Süreci

Sisteme kullanıcılar tarafından kaydedilen makaleler, dergi baş editörü tarafından değerlendirilerek dergi kapsamı içerisinde olup olmadığına karar verilir.  Başeditör değerlendirmeye uygun gördüğü makaleleri iThenticate ile inceleyerek benzeşim ve referans ihlallerini inceler. Benzeşim oranı %30 altında olan orijinal çalışmalar hakemlere yönlendirilir. Hakemlerin kabul ve düzeltme ile onay verdiği çalışmalar, yazar tarafından yapılan düzeltmeler sonrasında yayına kabul edilir.

Makale kabul sistemine kaydedilen yazar, yazar iş adresleri özet, anahtar kelimeler ve kaynak bilgileri eksiksiz ve SBED kurallarına uygun olarak girilmelidir

Makale değerlendirme sistemi olarak çift kör (double blind) değerlendirme sistemi esas alınmakta dolayısıyla makale yazar bilgileri hakem ile paylaşılmamaktadır. Hazırlanan çalışma ana metni (manuscript) içerisinde yazar isimleri ve çalışma bilgileri yer almamalıdır. Araştırmanın etik onay belgesi taranarak sisteme ayrı bir dosya halinde yüklenmelidir. Etik onam yüklenmemiş makaleler kabul edilse bile basılmayacaktır.

 

İçerik Feragatnamesi
CBU-SBED tarafından yayınlanan makalelerdeki tüm kanı ve bildirimler, yazarın görüşlerini yansıtmaktadır. Bunlarla ilgili olarak dergi ya da editörler sorumluluk kabul etmez.

 

Açık Erişim Politikası

CBU-SBED açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.