Üniversite Öğrencilerinin Sağlık-Egzersiz / Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi

Semiyha DOLAŞIR TUNCEL, Fehmi TUNCEL

Özet


Bu çalışmanın amacı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin sağlık-egzersiz/fiziksel aktivite alışkanlıklarını ve bilinçlilik düzeylerini belirlemek ve diğer fakültelerdeki öğrenciler ile kıyaslamaktır. Bu amaç doğrultusunda, araştırıcılar tarafından geliştirilen 82 maddelik (31’i kişisel bilgilere, 51’i egzersiz bilinç düzeyine yönelik) bir anket ilgili öğrencilere (n=91) uygulanmıştır. Elde edilen verilerin istatistik paket programında betimsel (tanımlayıcı) istatistikleri yapılmış ve buna ek olarak bölümlere, cinsiyete ve yaşa göre kıyaslamalar yapılmıştır. Araştırma sonunda, öğrencilerin sağlık-egzersiz/fiziksel aktivite alışkanlıklarını ve bilinç düzeylerinin cinsiyete [t (89)=0.12, p>0.5] ve yaşa [t (89)=0.38, p>0.05] göre anlamlı bir fark göstermedikleri, beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin ise sağlık-egzersiz/fiziksel aktivite alışkanlıklarının ve bilinç düzeylerinin diğer bölüm öğrencilerinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir [t (89)=3.55, p<0.05].

Anahtar Kelimeler: Sağlık; egzersiz/fiziksel aktivite alışkanlığı; üniversite öğrencileri


Tam Metin:

PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


##submission.copyrightStatement##