Bireysel ve Takım Sporlarında Takım Birlikteliği Düzeylerinin Karşılaştırılması

Süleyman MORALI, Birol DOĞAN

Özet


Bu çalışma, bireysel ve takım sporları yapan sporcuların "Takım Birlikteliği" düzeylerinin karşılaştırılmasını içermektedir. Araştırmada, Widmeyer ve ark. (9), tarafından geliştirilen, Morali (8) tarafından güvenirlik çalışması yapılarak (n=265, Güvenirlik Katsayısı = 0.7873, Standart Alfa = 0.7907) güvenirliği saptanan "Takım Sporlarında Takım Birlikteliği" envanteri (The Measurement of Cohesion in Sport Teams; The Group Environment Questionnaire) kullanıldı. Araştırmanın örneklem grubunu, 31 Okçu, 67 Hentbolcu ve 67 futbolcu olmak üzere toplam 165 sporcu oluşturdu. Araştırmada elde edilen veriler EÜ BAUM de değerlendirildi. Araştırma sonucunda; Envanterin "Bireysel Çekicilik Grup-Görev" boyutunun farklı spor takımlarına göre karşılaştırılmasında takımlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaşma saptandı (f=2.36, p<0.05).

Anahtar Kelimeler: Sporcu, Takım Birlikteliği, Bireysel Sporlar, Takım Sporları


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.

Bu makale hakkındaki yorumlar

Tüm yorumları gör


##submission.copyrightStatement##