4 mM Laktat Eşiği Hızında Gerçekleştirilen Koşu Egzersizinin Serum AST, CK ve LDH Enzim Düzeylerine Etkisi

Serra ÇOLAKOĞLU, Muzaffer ÇOLAKOĞLU, İ. Ruhi TÖRE

Özet


Bu çalışmada 24 gönüllü sporcuda istirahat ve 4 mM laktat eşiği hızında 20 dakikalık koşu egzersizi sonrasında serum aspartat amino transferaz (AST), kreatin kinaz (CK) ve laktat dehidrogenaz (LDH) enzim düzeylerine ve egzersiz sonrası' plazma laktat düzeylerine bakıldı. Serum AST ve LDH düzeylerinin anlamlı şekilde arttığı (p<0.05), serum CK düzeylerinde de anlamlı olmayan bir artış olduğu saptandı (p>0.05). Egzersiz sonrası serum AST, CK ve LDH enzim değişiklikleri ile plazma laktat düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: Laktat Eşiği, AST, CK, LDH

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.

Bu makale hakkındaki yorumlar

Tüm yorumları gör


##submission.copyrightStatement##